जातिहरु

अलौकिक

म शैतान बन्न चाहन्छु, प्रभु!

5
अध्याय 20 सेप्टेम्बर 28, 2022
अध्याय 19 सेप्टेम्बर 28, 2022

धनी

5
अध्याय 20 सेप्टेम्बर 23, 2022
अध्याय 19 सेप्टेम्बर 23, 2022

एउटा सानो फक्स

4
अध्याय 30 सेप्टेम्बर 19, 2022
अध्याय 29 सेप्टेम्बर 19, 2022

अन्धकारमा तानाशाह

3
अध्याय 20 सेप्टेम्बर 15, 2022
अध्याय 19 सेप्टेम्बर 15, 2022

पूर्व मा भ्याम्पायर

5
अध्याय 45 सेप्टेम्बर 3, 2022
अध्याय 44 सेप्टेम्बर 3, 2022
x